perjantai 27. syyskuuta 2013

HMB sittenkin tehokas lisäravinne urheilijoille?

Beeta-hydroksi-beeta-metyylibutyraatti (HMB) on leusiini-aminohapon aineenvaihduntatuote. Sitä esiintyy pieniä määriä eräissä kaloissa, greipissä ja idätetyissä kasveissa. Sen on jo pitkään tiedetty nopeuttavan palautumista ja jossain määrin lisäävän lihasmassaa aloittelevilla treenaajilla ja iäkkäämmillä ihmisillä. Vanhemmissa tutkimuksissa kokeneet harjoittelijat eivät kuitenkaan ole lainkaan hyötyneet HMB:n käytöstä. Huomion arvoista on, että tutkimuksissa käytetyt harjoitusohjelmat eivät aina ole olleet kovin vaativia. Kovakuntoiset koehenkilöt eivät siis välttämättä ole saanet riittäävää kuormitusta tutkimuksen aikana.
Ferreira (2013) kumppaneineen antoi kilpamelojille HMB:a 37,5 mg / kg päivässä. Melojat olivat siinä mielessä mielenkiintoinen koeryhmä, että he harjoittelivat käytännössä kaksi kertaa päivässä ja viikko-ohjelma sisälsi kuusi tuntia voimaharjoittelua. HMB:a saaneiden urheilijoiden rasvaprosentti pieneni verrokkeja enemmän ja heidän lihaskudoksen hajoamisesta kertovien entsyymien pitoisuus veressä oli pienempi. HMB:a saaneiden melojien aika parani tuhannen metrin matkalla 4,45 sekuntia ja verrokkien 2,13 sekuntia, mutta ero ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkittävä. Voi olla, että HMB:sta on hyötyä palautumisessa, kun intensiivisen harjoittelun määrä on riittävän suuri.

Ferreiran tutkimuksessa HMB oli tavanomaista kalsiumiin sidottua muotoa. Wilson (2013) ryhmineen antoi hyväkuntoisille koehenkilöille vapaassa muodossa olevaa HMB:a kolme grammaa päivässä ja laittoivat heidät tekemään paljon perusliikkeitä kuten kyykkyjä ja maastanostoja. Jälleen koehenkilöiden lihasvaurioista kertovat merkkiaineiden tasot olivat veressä verrokkeja pienemmät. HMB kykenee siis estämään harjoittelun aiheuttamaa lihasproteiinien hajoamista myös kokeneilla harjoittelijoilla.

Tämän lisäksi, voi olla, että HMB lisää proteiinisynteesiä. Tähän tulokseen päätyi Wilkinson (2013) tutkimusryhmineen. Heidän tutkimuksessaan käytettiin jälleen HMB:n vapaata muotoa. Näyttää siltä, että HMB toimii kuten leusiinikin proteiinisynteesiä stimuloiden. Erityisesti se, onko HMB-lisästä hyötyä kun proteiinin saanti on riittävää, on vielä epäselvää. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että HMB vaikuttaa eri mekanismilla kuin leusiini. Jos tämä on totta, HMB:llä pitäisi olla edullista vaikutusta vaikka proteiininsaanti olisikin riittävää.

Ferreira ym. The Effects of Supplementation of β-Hydroxy-β-Melthylbutyrate on Inflammatory Markers in High Performance Athletes. Journal of Exercise Physiology. 2013; 2:53-63.
Wilkinson ym. Effects of Leucine and its metabolite, β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on human skeletal muscle protein metabolism. J Physiol. 2013 Apr 8.
Wilson ym. β-Hydroxy-β-methylbutyrate free acid reduces markers of exercise-induced muscle damage and improves recovery in resistance-trained men. Br J Nutr. 2013 Jan 3:1-7.

Image courtesy of voraorn / FreeDigitalPhotos.net

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...